W przypadku przeprowadzenia referendum razem z wyborami do Sejmu i Senatu, głosowanie będzie odbywało się w tych samych lokalach wyborczych, przy użyciu jednej urny. Wyborca sam zdecyduje, w których głosowaniach weźmie udział. Szefowa KBW Magdalena Pietrzak zwraca uwagę na wydłużenie się pracy obwodowych komisji ustalających wyniki głosowania.