Szkolenie strzeleckie, medyczne i taktyka, a nie wykłady teoretyczne będą dominowały w zmienionym programie szkolenia podstawowego dla kandydatów na żołnierzy. Pozwoli to na unifikację przygotowania ochotników dla potrzeb wszystkich korpusów, a w przypadku służby przygotowawczej – na wydłużenie szkolenia specjalistycznego.

Szkolenie podstawowe musi zaliczyć każdy, kto chce zostać żołnierzem, np. ochotnicy służby przygotowawczej czy podchorążowie wojskowych uczelni. Te szkolenia dają podstawy wiedzy wojskowej. Ich uczestnicy poznają regulaminy, musztrę łączność, logistykę, zasady posługiwania się bronią i innym sprzętem wojskowym. Poznają również prawne aspekty służby, a zwłaszcza przepisy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.
Dotychczas szkolenie podstawowe trwało trzy miesiące, ale eksperci wojskowi stwierdzili, że to nie tylko za krótko, ale i nie przygotowuje w wystarczająco kursantów do dalszej służby. Dlatego Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia (P3/P7) Sztabu Generalnego WP wraz z przedstawicielami jednostek szkolnictwa wojskowego opracowali nowy program.
Teraz to szkolenie będzie trwało siedem tygodni i będzie polegało głównie na praktycznym szkoleniu ochotników. Więcej czasu zajmie szkolenie taktyczne, zajęcia z terenoznawstwa, szkolenie medyczne i ćwiczenia strzeleckie. Nowością będą elementy szkolenia SERE poziomu A.
To wszystko będzie możliwe dzięki ograniczeniu zajęć teoretycznych, głównie z tych przedmiotów, które nie są bezpośrednio związane z przygotowaniem wojskowym, czyli m.in. kształcenie obywatelskie, prawne oraz BHP, które zostanie przeprowadzone dopiero przed zajęciami praktycznymi ze sprzętem wojskowym.
– Te zmiany wynikają z potrzeb sił zbrojnych, a głównie z potrzeby unifikacji szkolenia kandydatów na żołnierzy na potrzeby wszystkich korpusów osobowych – powiedział ppłk Sławomir Ratyński z Zespołu Prasowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Przykładem tych potrzeb mogą być podchorążowie, którzy ze względu na procedury naboru do uczelni wojskowych i organizację studiów, nie mogli jednorazowo uczestniczyć w szkoleniu podstawowym w wymiarze trzech miesięcy (343 godziny). – Po 153 godzinach szkolenia składali przysięgę i rozpoczynali naukę. Dopiero już jako studenci zaliczali pozostałe godziny szkolenia podstawowego. Obecnie cały, siedmiotygodniowy program będą mogli zrealizować przed rozpoczęciem roku akademickiego – tłumaczył Ratyński.
W przypadku osób, które przygotowywały się do korpusu szeregowych szkolenie podstawowe trwało cztery miesiące (trzy miesiące podstawowego i miesiąc szkolenia specjalistycznego). W rezultacie żołnierz, który szkolił się przez miesiąc, np. na operatora maszyn inżynieryjnych, nie spełniał wymagań, by otrzymać uprawnienia nadawane przez instytucje cywilne.
Nowe rozwiązania, poza unifikacją szkolenia, pozwolą też na wydłużenie okresu szkolenia specjalistycznego. – Będzie to korzystne dla ochotników. Żołnierz po dwóch miesiącach szkolenia specjalistycznego będzie spełniał wymogi stawiane kandydatom do egzaminu, który potwierdzi nabycie umiejętności niezbędnych do otrzymania uprawnień – twierdzi oficer ze Sztabu Generalnego WP.
Szkolenie według nowego programu rozpocznie się we wrześniu. – O ile program szkolenia podstawowego jest zunifikowany, o tyle szkolenie specjalistyczne zależy od centrum, w którym ochotnik się szkoli. Inny program mają artylerzyści, inny specjaliści łączności, a jeszcze inne szkolenie muszą zaliczyć przyszli logistycy. Te programy zostaną opracowane do stycznia 2019 r – uważa ppłk Ratyński.