Do 30 kwietnia właściciele psów muszą zapłacić podatek za posiadanie pupila. Opłata będzie wynosiła niedużo ponad 100 zł. Kogo ma dokładnie to dotyczyć i czy obowiązuje w każdej gminie?

Podatek od posiadania psa. Ile wynosi w 2020 roku? 

W 2020 roku podatek od posiadania psa wyniesie maksymalnie 125,40 zł. W tamtym roku było to 123,18 zł. Właściciele pupilów mają czas do 30 kwietnia. Jeżeli pies urodzi się w późniejszym miesiącu, opłatę należy uiścić do końca drugiego miesiąca życia psa. Jeśli zaś zwierzak narodził się w drugiej połowie roku, opłata maleje o 50 proc.

Podatku jednak nie płacą mieszkańcy niektórych miast. Zaś w ustawie z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniono osoby, których także to nie dotyczy. Są to rolnicy z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów, osoby starsze w wieku ponad 65 lat, które mają gospodarstwo rolne oraz osoby niepełnosprawne z psami asystującymi. Wyjątkiem są objęci też członkowie personelu dyplomatycznego i urzędów konsularnych, jeśli nie są obywatelami Polski oraz osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu posiadania jednego psa.