12 czerwca rusza kolejna edycja programu wczesnego wykrywania nowotworów u kobiet dziedzicznie obciążonych ryzykiem zachorowania na raka piersi i jajnika.

Program nosi nazwę „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika – badanie genetyczne Brca1.”

Mogą z niego skorzystać mieszkanki Częstochowy pomiędzy 25 a 50 rokiem życia z grup ryzyka, a więc:

  • w których rodzinie występowały przypadki zachorowań na raka piersi przed 40 rokiem życia lub nowotwór u co najmniej 2 osób
  • u których krewnych wystąpiły mnogie zachorowania  na raka jajnika i/lub piersi
  • stosujące antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą, w których rodzinie zdarzały się przypadki zachorowań na raka piersi i/lub jajnika
  • mające jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach, u których w rodzinie odnotowano przypadki zachorowań na raka
  • młode kobiety zamierzające stosować antykoncepcję hormonalną, jeżeli pojawiły się u nich jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach 


Szczegółowych informacji udzielają realizatorzy programu, którymi są:


• Prywatne Centrum Medyczne ,,Medyk Centrum”, al. Wolności 34 
http://www.medyk-centrum.pl , tel. (34) 365 46 66
• Diagnostyka Sp. z o.o. , ul. Sułkowskiego 17 
http://www.diag.pl ,  tel.  (34) 361 55 05