Użytkownicy kuchenek gazowych zapłacą już od 10. sierpnia za ich użytkowanie średnio o 57 groszy więcej, a ci, którzy używają gazu do ogrzewania mieszkań zapłacą o ok. 11 zł więcej, a to dlatego, bo Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził właśnie nowe taryfy opłat za błękitne paliwo.

Według nowych stawek opłaty będzie pobierał Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Obrót Detaliczny (PGNiG OD) czego efektem, jak czytamy w komunikacie URE jest to, że „ceny gazu podwyższone zostały o 5,9% w stosunku do taryfy obowiązującej. Pozostałe elementy wpływające na wysokość opłat pozostają bez zmian”.
URE informuje, że rachunki przeciętnego gospodarstwa domowego wzrosną średnio o 3,6 proc. A ściślej „podwyżka wyniesie ok. 3,6% dla odbiorców gazu wysokometanowego, 3,88% dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ - 41,5 (Lw) i 3,80% dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ - 35 (Ls)”.
Wynika z tego, że gospodarstwa, w których używa się kuchni gazowych zapłacą średnio 57 groszy miesięcznie więcej, a ci, którzy dodatkowo jeszcze podgrzewają nim wodę, dostaną rachunki wyższe o 3,32 zł miesięcznie (3,62%). Najwięcej zapłacą ci, którzy ogrzewają mieszkania przy pomocy gazu. Ich rachunki wzrosną o 3,88%, czyli o ok. 11 zł. miesięcznie.
Nowa taryfa będzie obowiązywała już od 10 sierpnia do końca tego roku.
Zmiana taryfy jest skutkiem rosnących cen gazu, ropy i energii na rynkach światowych. „Z kolei na giełdowe ceny gazu, zarówno europejskie jak i krajowe, wpływa wzrost notowań ropy naftowej i narastające napięcia w handlu światowym wynikające z podwyżek ceł importowych między USA, Chinami i Unią Europejską” – napisało PGNiG.
W dalszej części komunikatu PGNiG informuje, że mimo tej podwyżki i tak gaz będzie tańszy... niż w 2015 roku. „Po wejściu w życie nowej taryfy rachunki za gaz, na które oprócz cen paliwa składają się opłaty dystrybucyjne i abonamentowe, będą miesięcznie wyższe średnio o 3,6%. Wciąż jednak średnie rachunki za gaz dla gospodarstw domowych pozostają o 8% niższe niż na koniec 2015 roku dzięki wielokrotnemu obniżaniu przez PGNiG cen gazu na przestrzeni ostatnich 3 lat”.
PGNiG wyliczyło, że od stycznia 2016 r. do końca 2018 r. zaoszczędzimy na gazie 60 zł, jeśli używamy go tylko do gotowania, 276 zł, jeśli również podgrzewamy wodę i ok. 860 zł w przypadku gazowego ogrzewania domu.
Grupa PGNiG to polski potentat energetyczny. Zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach, dystrybucją paliw gazowych oraz zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, a także usługami geologicznymi, geofizycznymi i poszukiwawczymi w Polsce i za granicą.