Salmonella wykryta w jajach sprzedawanych przez markety Biedronka. Jeśli kupiliście tam jajka, zwróćcie uwagę na oznaczenia. Podajemy szczegółowe informacje w tej sprawie i prosimy o udostępnienie informacji.

Chodzi o jaja oznaczone jako: „Ale jaja kl. M” oraz „Ale jaja kl. L” o poniższych nr partii/terminie ważności:

31.10.2016
01.11.2016
02.11.2016
03.11.2016
06.11.2016
07.11.2016
08.11.2016
09.11.2016
10.11.2016
11.11.2016

posiadające kody na skorupkach: 3PL30221321 lub 3PL30221304. 

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w oparciu o informacje umieszczone w unijnym systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – Rasff, oraz w oparciu o przeprowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną dochodzenie, w tym szereg badań laboratoryjnych w fermach producenta zakwestionowanych w powiadomieniu jaj, wydano decyzję administracyjną nakazującą wycofanie z obrotu jaj konsumpcyjnych będących w terminie przydatności do spożycia.

Jaja objęte procedurą wycofania z rynku oznakowane są numerami:

3PL30221321 oraz 3PL30221304.

Decyzja o wycofaniu wszystkich partii jaj znajdujących się w obrocie w terminie przydatności do spożycia, jest spowodowana obecnością bakterii Salmonela enteritidis w ww. dwóch stadach kur niosek. Kroki podjęte przez organy Inspekcji Weterynaryjnej są zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz podyktowane są zapewnieniem ochrony zdrowia konsumentów i bezpieczeństwa oraz jakości produktów spożywczych.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że obróbka termiczna jaj (gotowanie, pieczenie w innym produkcie ) gwarantuje unieszkodliwienie bakterii Salmonella.