W ramach kampanii „Nie biorę! Chcę Żyć!” profilaktycy z Wydziału Prewencji prowadzili szereg spotkań z uczniami częstochowskich szkół. Podczas zajęć poruszana była tematyka uzależnień, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.