Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych to bardzo ważny temat, który powinien być omawiany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Dlatego też Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Urząd Miasta Częstochowa zorganizowali prelekcję na ten temat „Bezpiecznych Ferii”.