Wielu seniorów nadal wierzy w dobre zamiary osób znajdujących się po drugiej stronie słuchawki. Dlatego Komenda Miejska Policji w Częstochowie wraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” po raz kolejny rozpoczynają akcję edukacyjną „Bądź bezpieczny seniorze”. Tym razem z apelem zwracają się do dzieci i wnuków seniorów, by informowali swoich bliskich o zagrożeniach. Działaniom Policji i miejskiej spółki patronuje prezydent miasta Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk.