To fragment listu, który wpłynął do Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie. W nim pani Elżbieta podziękowała dzielnicowemu Berskiemu za wsparcie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Publikujemy treść podziękowania.