W przypadku zmiany sytuacji majątkowej lub zarobkowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów istnieje uzasadniona potrzeba zaktualizowania wysokości tych świadczeń. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy np. osoba ta otrzymała podwyżkę wynagrodzenia, znalazła lepiej płatną pracę, odziedziczyła majątek, otrzymała darowiznę, wygrała w loterii lub zakończyła terapię, lub leczenie, co pozwala jej na powrót do aktywności zawodowej. To jednak nie wszystko, co warto na ten temat wiedzieć.