Jeśli towar na półce w sklepie miał inną cenę, a inną naliczyła kasa, sprzedawca musi sprzedać nam go w niższej kwocie.

Zarówno kupując w małym sklepiku osiedlowym, jak i hipermarkecie dużej sieci, trafiają się z rozbieżności w cenach lub brak informacji o kosztach różnych towarów. Bywa, że etykietka z nadrukowaną wartością produktu jest niewidoczna albo po prostu, jej nie ma. Zdarza się też, że przy kasie dowiadujemy się, że kwota którą musimy zapłacić różni się od spodziewanej. Na szczęście, w takiej sytuacji prawo stoi po stronie klienta.
Mówi o tym ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Tam już na pierwszej stronie pisze, że sprzedawca nie ma prawa dokonywania czynności wymienionych poniżej. O pierwszej z nich mówi art. 4:
Art. 4. 1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, który nie budzi wątpliwości oraz umożliwia porównanie cen.
Jeśli takiej ceny nie ma, to jak podaje art. 6, w przypadku kontroli Inspekcja Handlowa ma prawo nałożyć karę pieniężną w wysokości aż do 20 tys. zł.
Na co natomiast możemy się powoływać, kiedy płacąc przy kasie okaże się, że musimy zapłacić więcej niż napisano na półce? O tym, że zapłacimy niższą kwotę mówi art. 5 tej ustawy:
Art. 5. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie, która jest dla niego najkorzystniejsza.
Jeżeli więc przez pomyłkę lub błąd w systemie naliczona zostanie niższa cena, możemy uznać ją za właściwą i domagać się wydania towaru właśnie za tę kwotę. Oczywiście, sprzedawca może się z nami kłócić. Wtedy sprawę można skierować do Inspekcji Handlowej, jednak trudno będzie nam udowodnić swoją rację. Trzeba by zgromadzić dowody, np. paragon oraz zdjęcie półki z niższą ceną.
W praktyce jednak, jeśli powołamy się na ustawę i ten konkretny artykuł, osoba która nas obsługuje lub wezwany kierownik sklepu mogą, dla świętego spokoju i chcąc uniknąć dalszych roszczeń i ewentualnej kontroli,prawdopodobnie sprzedadzą nam towar po niższej cenie.