Policjanci garnizonu częstochowskiego przeprowadzili ćwiczenia dowódczo - sztabowe pod kryptonimem „Awaria 2023”, na wypadek podłożenia niezidentyfikowanego ładunku oraz zaprószenia ognia w obiekcie administracji publicznej.