W nowym roku szkolnym nauka programowania stanie się stałym i jednym z ważniejszych elementów kształcenia już od pierwszej klasy szkoły podstawowej- informują o tym wspólnie resorty edukacji i cyfryzacji. W nowych planach nauczania będzie więcej o 70 godzin informatyki. Jest to nie tylko potrzebą unowocześnienia edukacji, ale też realizacji szeroko zakrojonego programu cyfryzacji kraju.