PKN Orlen wprowadził na wszystkich swoich stacjach uszlachetnione paliwa Efecta 95 i Efecta Diesel w miejsce EuroSuper95 i Ekodiesel Ultra. Nowe paliwa pozwalają m.in. ograniczyć emisję tlenków azotu, cząstek stałych i dwutlenku węgla.

- Dbamy o naszych klientów, dlatego wprowadzamy nowy produkt - paliwa Efecta. Odznaczają się większymi właściwościami czyszczącymi i mniejszą emisją. To paliwa nowej generacji, które można nabywać w całej sieci Orlen - powiedział członek zarządu ds. sprzedaży PKN.
„Lepsze właściwości czyszczące i redukcja emisji - to potwierdzone niezależnymi testami atrybuty nowych paliw Efecta 95 i Efecta Diesel. Czyszcząc silnik, paliwa Efecta dbają o jego żywotność i wydajność. Teraz są one dostępne w całej sieci koncernu, zastępując dotychczasowe EuroSuper95 i Ekodiesel Ultra” napisał PKN Orlen w specjalnym komunikacie.
Testy benzyny Efecta 95, potwierdziły jej właściwości usuwania istniejących osadów do 65% oraz przeciwdziałania powstawaniu nowych nawet w 98%. Paliwo zmniejsza też tarcie i osiąga w testach smarność o 30% lepszą w stosunku do benzyny nieuszlachetnionej. Z kolei Efecta Diesel pomaga usunąć co najmniej 50% osadów już po pierwszym tankowaniu pełnego baku, podano w materiale.
Testami potwierdzono również skalę redukcji emisji możliwą do uzyskania dzięki stosowaniu paliw Efecta. W stosunku do paliw nieuszlachetnionych, nowa benzyna Efecta 95 pozwala ograniczyć emisję tlenków azotu o ok. 8%, a cząstek stałych o 51%. Natomiast Efecta Diesel pozwala zredukować emisję tlenków azotu o ok. 4%, a cząstek stałych o 44%. W ramach testów potwierdzono również redukcję emisji CO2.
- Na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym operujemy nie można uzyskać przewagi bez inwestycji w rozwój produktów i usług. Paliwa, które dziś wprowadzamy są doskonałym przykładem tego, jak innowacyjność powinna wyglądać w praktyce. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, udało nam się stworzyć produkty, które lokują nas w europejskiej czołówce wytwórców paliw, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści naszym klientom - powiedział prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek
Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), PKN Orlen na koniec ubiegłego roku miał 1 776 stacji paliw (wobec 6 643 stacji ogółem w Polsce).
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.